#osafilm je projekt, ktorý si kladie za cieľ poskytnúť komplexný náhľad do problematiky autorských práv v oblasti hudby. Základom projektu je dokumentárny film, ktorý vznikal na prelome rokov 2014 a 2015.

Film mal premiéru 23.4.2015 kaviarni PRAHA v Brne. Po premiére si žil vlastným životom a dnes z neho pripravujeme seriál, ktorý uvolníme na internete zdarma.

Autormi projektu sú Miroslav Vlček (Loupfilm) a Tomáš Chalupský (Epicture), nezávislí filmári z Brna. Svojimi odbornými radami výrazne prispel i JUDr. Matěj Myška, ktorý sa na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity zaoberá prevažne autorským právom.

V dokumente vystúpili:
Roman Strejček – predseda predstavenstva OSA,
Petr Pylypov – organizátor koncertov,
Marián Greksa – hudobník,
Jan Řepka – hudobník a organizátor domácich koncertov,
Lucie Vítková – skladateľka, hudobníčka, performerka,
Pavel Zeman – riaditeľ odboru autorského práva Ministerstva kultury ČR,
Milan Páleš – vydavateľ,
Juraj Filas – skladateľ.

Réžia: Miroslav Vlček
Námet a scenár: Miroslav Vlček, Tomáš Jedno Chalupský
Kamera: Tomáš Jedno Chalupský
Strih: Miroslav Vlček
Zvukový mix: Michal Horváth
Grafický design: Matěj Málek
Ďalej spolupracovali: Dáša Husárová, Jelena Kudel, Matúš Jankovič, Jakub Votýpka, Jakub Venglář.

Film vznikol s podporou Spolku absolventů a přátel Masarykovy Univerzity a Janáčkové akademie muzických umění.

Facebook projektu.

Web projektu.